نوشته‌ها

غلاف متوسط

قلاف
قلاف_متوسط_زرگريان
كد
مناسب ٢كارد و جاي مسقل جدا
جنس از چرم با دوام بلا در رنگهاي مختلف