پنجره چرخ گوشت ٤٢صنعتي سوراخ٢٠mm

پنجره چرخ گوشت ٤٢صنعتي
سوراخ٢٠mm
مخصوص نخودي كردن گوشت
كد
ساخت زرگريان
جنس فولاد اب ديده مقاوم

پنجره چرخ گوشت ٤٢ صنعتي سوراخ٢٤mm

پنجره چرخ گوشت ٤٢ صنعتي
سوراخ٢٤mm
مخصوص نخودي كردن گوشت
كد
ساخت زرگريان
جنس فولاد اب ديده مقاوم

پنجره چرخ گوشت ٤٢ صنعتي سوراخ ٣.٥mm

پنجره چرخ گوشت ٤٢ صنعتي
سوراخ ٣.٥mm
مخصوص كبابي،رستوران،فلافلي
كد
ساخت زرگريان
جنس فولاد اب ديده مقاوم

پنجره چرخ گوشت ٤٢صنعتي سوراخ ٣mm

پنجره چرخ گوشت ٤٢صنعتي
سوراخ ٣mm
مخصوص رستوران،كبابي،
كد
ساخت زرگريان
جنس فولاد اب ديده مقاوم

پنجره چرخ گوشت ٤٢صنعتي سوراخ ٤.٥mm

پنجره چرخ گوشت ٤٢صنعتي
سوراخ ٤.٥mm
مخصوص قصابي،رستوران،كبابي،فلافلي
٢بار چرخ، چرخ پياز
كد
ساخت زرگريان
جنس فولاد اب ديده مقاوم

پنجره چرخ گوشت ٣٢صنعتي سوراخ ٣.٥mm

پنجره چرخ گوشت ٣٢صنعتي
سوراخ ٣.٥mm
مخصوص كبابي،رستوران
كد
ايتاليا
جنس فولاد استيل اب ديده مقاوم

پنجره چرخ گوشت ٤٢صنعتي سوراخ١٣mm

پنجره چرخ گوشت ٤٢صنعتي
سوراخ١٣mm
مخصوص نخودي كردن گوشت
كد
ساخت زرگريان
جنس فولاد اب ديده مقاوم